Enteropatie jelitowe u drobiu. Beztlenowce rodzaju Clostridium - kiedy mogą stać się naprawdę groźne?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin


Zaburzenia w zakresie funkcjonowania przewodu pokarmowego, a zwłaszcza jelit mogą w dużym stopniu wpływać na efektywność prowadzonego chowu drobiu. W jelitach zachodzi trawienie i wchłanianie składników odżywczych, z których następnie budowane są struktury organizmu i tkanki ptaków. Wszelkie, nawet niewielkie zmiany optymalnych warunków trawiennych w jelitach (tzw. zachwianie integralności jelit) skutkują zazwyczaj ograniczeniem wzrostu ptaków i wydłużeniem okresu tuczu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.