Wybrane determinanty spożycia mięsa drobiowego

Anna Wilkanowska, Uniwersytet w Molise (Włochy)


Rynek mięsa jest ważnym segmentem gospodarki żywnościowej na całym świecie. Globalna produkcja zwierzęca wykazuje tendencję rosnącą, wynikającą ze znacznego wzrostu popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.