Strefa Drób

Hodowca Drobiu 5/2015

Znaczenie w żywieniu drobiu nasion roślin oleistych

Joanna Marć-Pieńkowska, Bydgoszcz


Rośliny oleiste to rośliny przemysłowe, uprawiane ze względu na wysoką zawartość tłuszczu, który stanowi ponad 15% suchej masy ich nasion i owoców. Do roślin oleistych zalicza się, między innymi: rzepak, słonecznik zwyczajny, len zwyczajny, soję warzywną, mak lekarski, gorczycę białą i czarną, dynię oleistą, bawełnę, kukurydzę zwyczajną czy też sezam indyjski. W niniejszym artykule zostanie przedstawione znaczenie nasion roślin oleistych w żywieniu drobiu, takich jak – rzepak, soja warzywna, słonecznik zwyczajny oraz len zwyczajny.

Kokcydiostatyki ziołowe i ich skuteczność

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz


Kokcydiozę wywołują pierwotniaki z rodzaju Eimeria. W zależności od gatunku kokcydiów oraz zjadliwości i ilości pobranych przez drób oocyst różnie przebiega proces zakażenia. Do zarażenia dochodzi po połknięciu przez ptaka inwazyjnej oocysty będącej częstym zanieczyszczeniem ich środowiska bytowania. Podczas namnażania się kolejnych stadiów pasożyta i ich uwalniania do światła jelit dochodzi do uszkodzeń komórek budujących nabłonek błony śluzowej jelit. Skutkuje to złym trawieniem i złym wchłanianiem składników pokarmowych, predysponuje także do wtórnych infekcji bakteryjnych, wywołuje stany zapalne, biegunki i krwawienia ze ścian jelit, co w ostrym przebiegu tej choroby doprowadza często do padnięć w stadzie drobiu.

Sterowanie aktywnością mikroflory jelitowej

Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras; Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


W warunkach naturalnego odchowu, pisklęta, które klują się z jałowym przewodem pokarmowym, pozyskują kompletną florę jelitową od swoich rodziców, współtowarzyszy oraz otaczającego je środowiska. W warunkach produkcji wielkotowarowej, przy przestrzeganiu bioasekuracji oraz rozdzielnym utrzymaniu rodziców i piskląt, proces inokulacji przewodu pokarmowego tych ostatnich ulega znacznemu opóźnieniu. Skutkiem tego pisklęta mogą być bardziej podatne na kolonizację patogennych bakterii pasażowych.

Fizjologiczne podstawy żywienia ptaków reprodukcyjnych

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Odpowiednie żywienie zwierząt jest niezwykle istotną kwestią, gdyż pozwala na utrzymanie ptaków w dobrej kondycji oraz zapewnia im wysoka produkcyjność. Natomiast ułożenie odpowiedniej dawki pokarmowej dla ptaków reprodukcyjnych nie należy do zadań łatwych. Należy pamiętać, że oprócz otrzymania wysokich wyników produkcyjnych istotna jest również jakość pozyskiwanych produktów. Hodowca pragnie uzyskać od jednej nioski możliwie największą liczbę jaj oraz piskląt, które osiągną maksymalne wskaźniki użytkowości. Żywienie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces hodowlany.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy