Produkcja w Polsce nasion roślin strączkowych grubonasiennych z przeznaczeniem na pasze

Anita Zaworska, Marcin Hejdysz, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań


Od wielu lat są dyskutowane i badane możliwości zwiększonego wykorzystania rodzimych surowców białkowych. Realia gospodarcze wskazują, że opieranie produkcji zwierzęcej na importowanym białku może okresowo destabilizować tę gałąź rolnictwa.

Zaloguj się, aby zobaczyć.