Jakość ściółki przykłady preparatów poprawiających jej jakość

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz


Ściółka w pomieszczeniach dla drobiu wymaga zawsze odpowiedniego przygotowania, przechowywania i następnie odpowiedniego jej utrzymywania w czasie cyklu produkcyjnego. Utrzymanie drobiu na ściółce odpowiedniej jakości może bowiem zapewnić uzyskanie dobrych wyników produkcyjnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.