Biegły sądowy czy niezależny lekarz weterynarii?

Wojciech Grudzień

 


Wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca jest bardzo konfliktogenna. Wynika to z faktu, iż zaangażowany jest tutaj ogromny kapitał, przy jednoczesnym powiązaniu wielu podmiotów gospodarczych (wylęgarnia > wytwórnia pasz > hodowca
> ubojnia > lekarz weterynarii), a cykl produkcyjny jest coraz krótszy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.