Rytm znoszenia jaj

Alina Rachwał, Poznań


Ptaki domowe znoszą jaja w seriach zwanych cyklami lub szeregami jajowymi. Cykl jajowy stanowi seria kilku lub kilkunastu jaj znoszonych codziennie. Jeden cykl oddzielony jest od następnego jedno albo kilkudniową przerwą. Cykle o jednakowej liczbie jaj i długości przerw nazywamy reguralnymi, niereguralne są cykle o różnej liczbie jaj i różnej długości przerw.

Zaloguj się, aby zobaczyć.