Energooszczędna wentylacja dla drobiu

Wentylacja jest wymogiem, gdy mówimy o zdrowym środowisku dla stada i dostarczaniu optymalnych warunków dla ptaków. SKOV pracuje z klimatem i zarządzaniem produkcji przez więcej niż 40 lat wciąż dostarczając wysokowydajne systemy o najwyższej jakości, które zapewniają zwierzętom możliwie najlepsze warunki sprowadzając jednocześnie zużycie energii do minimum.

Zaloguj się, aby zobaczyć.