Strefa Drób

Hodowca Drobiu 1/2021

HD 1.2021 okl

W numerze:

*Aktualności branżowe: Drobiarstwo w liczbach; Ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy u drobiu; Rynek mięsa; Rynek jaj

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online

 

  1. Najczęściej występujące choroby drobiu powodowane niedoborami składników pokarmowych Agnieszka Wilczek-Jagiełło
  2. Zatrucia kokcydiostatykami jonoforowymi u drobiu Agnieszka Wilczek-Jagiełło
  3. Toksyczność amoniaku, siarkowodoru, tlenku i dwutlenku węgla Bartosz Korytkowski
  4. Postępowanie z ptakami w okresie okołoubojowym Sebastian Wlaźlak, Kamil Kądziołka
  5. Ptasia grypa wieloaspektowy problem w produkcji drobiarskiej Marcin Różewicz
  6. Ptasia grypa jak powinno się ustalać odszkodowanie? Przemysław Lech
  7. Choroby bakteryjne u drobiu – cz. 2 Maciej Kucharski
  8. Polska kaczka rośnie w siłę! Katarzyna Gawrońska, Katarzyna Markowska
  9. Wydajność rzeźna drobiu wodnego – cz. 1. Gęsi Teresa Skiba
  10. Zasady wprowadzania gęsi reprodukcyjnych w nieśność Zbigniew Sztramkowski

 

Wykaz firm wyposażających fermy drobiu*
Wykaz producentów pasz dla drobiu*
Pisklęta produkcja, odchów, dystrybucja*

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Zasady wprowadzania gęsi reprodukcyjnych w nieśność

Zbigniew Sztramkowski; doradca ds. drobiu, Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.

 

Polska zaliczana jest do grona największych producentów gęsiny w Unii Europejskiej. Krajowe pogłowie gęsi szacuje się na około 1,1 mln sztuk. Polska gęsina przeznaczona jest w przeważającej części na eksport, który wynosi 90% krajowej produkcji. Głównymi konsumentami są nasi zachodni sąsiedzi. Na niemieckie stoły trafia aż 80% naszej produkcji. Pozostałymi kierunkami eksportu są kolejno: Honkong, Dania, Francja i Rosja. Jednym z filarów, na których opiera się sukces polskiej gęsiny są profesjonalnie prowadzone stada reprodukcyjne.

Wydajność rzeźna drobiu wodnego – cz. 1. Gęsi

Teresa Skiba; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Bioróżnorodność gęsi i kaczek pod względem wydajności i wartości rzeźnej, składu chemicznego i budowy mięśni piersiowych oraz nóg, a także różne reakcje tych ptaków na czynniki środowiskowe i żywienie, związane z systemami odchowu, pozwalają na wytworzenie bezpiecznej żywności w zależności od zapotrzebowania i gustów klientów. Im większa bioróżnorodność stad drobiu wodnego, tym możliwości produkcji bezpiecznej żywności są większe.

Polska kaczka rośnie w siłę!

Katarzyna Gawrońska, Katarzyna Markowska; Dom Wydawniczy Pro Agricola

 

Największymi producentami mięsa kaczego w Europie są kolejno Francja, Węgry i Polska. Niekwestionowanym liderem jest Francja, która w 2020 r. wyprodukowała 171 tys. ton tego gatunku mięsa. Było to jednak mniej o 33 tys. ton niż w roku 2018.

Choroby bakteryjne u drobiu – cz. 2

Maciej Kucharski

 

Produkcja drobiarska, wiąże się z występowaniem u ptaków różnych chorób. Dzieje się tak dlatego, że ptaki są stłoczone na małej powierzchni, kontaktując się ze sobą, zarażają się nawzajem.

Ptasia grypa jak powinno się ustalać odszkodowanie?

Przemysław Lech, adwoka, twww.prawnikhodowcy.pl

 

Jak co roku o tej porze rozpoczął się sezon na występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków. I jak co roku – przy postępowaniu w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt – występuje wiele problemów związanych z ustaleniem prawidłowej wysokości odszkodowania.

Ptasia grypa wieloaspektowy problem w produkcji drobiarskiej

Marcin Różewicz; Puławy

 

Wirus ptasiej grypy ponownie stał się problemem w naszym kraju za sprawą pojawienia się w ostatnim czasie kolejnych ognisk choroby. Problem ten dotyczy także innych krajów Europy. Wcześniejsze doniesienia o przypadkach na terenie Euroazji wskazywały, że problem ten wraz z wędrówką dzikich ptaków, dotrze także do Europy.

Postępowanie z ptakami w okresie okołoubojowym

Sebastian Wlaźlak, Kamil Kądziołka; Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy, AVIUM – Koło Naukowe WHIBZ UTP

 

Prawidłowe postępowanie z ptakami w okresie okołoubojowym jest jednym z elementów zachowania wysokiego dobrostanu utrzymywanych zwierząt, a także wpływa na jakość produktu końcowego jakim jest mięso drobiowe. Ograniczenie wpływu negatywnych czynników związanych z przeprowadzanymi czynnościami przedubojowymi może zmniejszyć straty ekonomiczne producenta. Dobre praktyki mogą być elementem optymalizującym działania w aspekcie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa drobiowego.

Toksyczność amoniaku, siarkowodoru, tlenku i dwutlenku węgla

Bartosz Korytkowski

 

Ponadnormatywna obecność w powietrzu gazów powstających podczas chowu drobiu stanowi zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Należą do nich amoniak, siarkowodór, tlenek węgla czy dwutlenek węgla, które najczęściej są wytwarzane (obornik drobiowy, padłe ptaki, pomiot, a także fermentacja jelitowa).

Zatrucia kokcydiostatykami jonoforowymi u drobiu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Kokcydiostatyki dodawane są profilaktycznie do pasz dla drobiu w celu hamowania namnażania się pierwotniaków rodzaju Eimeria sp. odpowiedzialnych za rozwój groźnej dla drobiu choroby pasożytniczej. Jest wiele substancji o uznanych właściwościach kokcydiostatycznych. Substancje te dzieli się i przyporządkowuje do różnych grup zależnie chociażby od ich budowy chemicznej lub pochodzenia.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.