Skażenia tuszek kurcząt rzeźnych bakteriami Salmonella i Campylobacter

Sebastian Wlaźlak; Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy, AVIUM – Koło Naukowe WHiBZ UTP

 

Możliwość wystąpienia patogennych mikroorganizmów na tuszkach kurcząt rzeźnych może stanowić jedno z zagrożeń dla zrównoważonej produkcji wysokiej jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Jednym z najbardziej niebezpiecznych są bakterie z rodzaju Salmonella oraz Campylobacter, dla których warunki na powierzchni mięsa dają możliwości do szybkiego namnażania się. Jednocześnie przyczyniając się do wystąpienia określonych chorób u ludzi, stanowią duży problem dla zdrowia publicznego. Bakterie na tuszkach drobiowychOrganizm kurcząt rzeźnych zasiedlany jest przez różne mikroorganizmy. Obecne są na powierzchni skóry, piór, a także w przewodzie pokarmowym i spełniają wiele ważnych funkcji. Mogą one występować również w ściółce, samochodach transportowych oraz wodzie. Bakterie te mogą przedostać się w bardzo krótkim czasie na powierzchnię tuszek podczas procesu skubania, patroszenia, schładzania oraz przechowywania. W nawiązaniu do dużej liczby miejsc bytowania tych bakterii można stwierdzić, że istnieje kilka potencjalnie krytycznych miejsc, w których może nastąpić zakażenie. Tkankę mięśniową charakteryzują bardzo dobre warunki do bytowania różnych drobnoustrojów na jej powierzchni. Wysoka wilgotność, zawartość substancji stymulujących wzrost (białka, witaminy), a także aktywnośc wody oraz pH mięsa drobiowego sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów. Bakterie z rodzaju Campylobacter częściej kolonizują mięso drobiowe w porównaniu do podrobów. Ponadto podział tuszek na elementy przyczynia się do przerwania ciągłości tkanki mięśniowej oraz zwiększenia powierzchni mięsa do osadzania się bakterii. Kilka słów o bakteriach Salmonella i CampylobacterBakterie z rodzaju Salmonella są szeroko rozpowszechnionymi patogenami na całym świecie. Występują u wielu gatunków zwierząt, a także u ludzi. Poznano już ponad 2300 serotypów tych bakterii, jednakże tylko niewielka ich liczba występuje u drobiu. Obok jaj konsumpcyjnych mięso drobiowe może być jednym z głównych rezerwuarów bakterii z rodzaju Salmonella, odpowiedzialnych za bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego ludzi.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Drobiu 9/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych