Wykorzystanie biowęgla w żywieniu zwierząt

Damian Konkol, Marcin Gumowski, Mariusz Korczyński; Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Biowęgiel to materiał otrzymywany w procesie pirolizy materiału organicznego. Proces ten polega na cieplnej obróbce biomasy przy bardzo niskiej zawartości tlenu. W wyniku pirolizy, złożone związki chemiczne przekształcane są w prostsze produkty gazowe takie jak para wodna, dwutlenek węgla, tlenek węgla, wodór, metan, etan oraz stała pozostałość węglowa. Określenie „biowęgiel” wskazuje więc, że został on pozyskany z biomasy takiej jak siano, słoma, wytłoki, łuski, zrębki, obornik, a nawet osad ściekowy. Wiele z tych materiałów to produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego lub gospodarki komunalnej, które są traktowane lub klasyfikowane jako odpady wymagające utylizacji. Ponowne wykorzystanie tych odpadów do produkcji biowęgla posiadającego wyjątkowe właściwości i nadającego się do wykorzystania w rolnictwie, produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska to bardzo dobry sposób na odzysk węgla i energii. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że właściwości biowęgla będą zależne od rodzaju użytego surowca, a także od warunków w jakich prowadzona jest piroliza (temperatura, czas trwania procesu) (Cha i in. 2016, Qambrani i in. 2017). W procesie produkcji biowęgla głównym celem jest uzyskanie możliwie dużej ilości produktu węglowego w stanie stałym. Typowy czas pirolizy i wykorzystywany zakres temperatur to od 60 do 240 min i od 300 do 700°C. Jednakże, parametry te determinowane są przez pożądane właściwości materiału końcowego.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Drobiu 12/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych