Strefa Drób

Hodowca Drobiu 9/2014

Kaczka krzyżówka jako surowiec drobiarski

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos L.) uznawana jest za przodka większości ras hodowlanych tego gatunku drobiu. Kaczka krzyżówka jest nie tylko wolno żyjącym pospolitym ptakiem łownym, występującym na terenie całej Polski, nadaje się także do tzw. chowu fermowego.

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

P. P. H. U. Algas Sp. Jawna to nie tylko zakład drobiarski i fermy drobiu. Osoby związane z tą firmą są również właścicielami Stadniny Koni Udórz, jednego z organizatorów Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Udorzu (woj. śląskie).

 

Chelaty małe związki, wielkie korzyści

Tradycyjnie w żywieniu drobiu używa się soli cynku, miedzi i manganu. Zastosowanie soli niesie jednak ze sobą szereg ograniczeń. Sole ulegają przemianom w układzie pokarmowym, reagują ze składnikami żywności, przez co ich przyswajalność jest mała (maksymalnie 30%), a duża część zostaje wydalona z kałem. Ponadto sole ulegają krystalizacji, co może stanowić problem podczas ich przechowywania.

 

Bioasekuracja opracuj program, wdróż system, monitoruj

Czynniki zakaźne drobiu stanowią zagrożenie dla kondycji ptaków a czasem dla ludzkiego zdrowia. W produkcji kurcząt, zwłaszcza w systemach intensywnych, prewencja jest najbardziej opłacalną i ekonomicznie uzasadnioną formą kontroli występowania chorób. Leki, antybiotyki czy szczepionki nie są w stanie ostatecznie i całkowicie rozwiązać wszystkich problemów zdrowotnych pojawiających się w kurniku lub wylęgarni.
Dlatego należy utworzyć odpowiedni plan bioasekuracji w celu zapobiegania przedostania się i upowszechnienia zakaźnych czynników chorobowych (Chandran, 2012).

 

Ireneusz Stachowiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Sekcja Drobiarska

Biologiczna i patologiczna analiza lęgu

Patologia lęgów obejmuje szereg czynników wpływających na zarodki od okresu prenatalnego aż do wylęgu piskląt. Czynniki te wpływają znacząco na jakość piskląt, a tym samy na sukces ekonomiczny hodowli.

 

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy