Strefa Drób

Wavin Tempower System ogrzewania podłogowego w kurnikach

Ogrzewanie podłogowe w hodowli drobiu


Ideą zastosowania ogrzewań podłogowych w kurnikach, przeznaczonych do hodowli brojlera, jest poprawa parametrów fizyko-chemicznych środowiska, jak również poprawa wydajności hodowli. Zastosowanie ogrzewania podłogowego, produkowanego przez firmę Wavin, pozwala zminimalizować ilość wilgoci, jaka dostarczana jest do kurnika, poprzez wygrzewanie i wysuszanie samej ściółki. Dzięki temu ogranicza się również powstawanie niekorzystnych gazów, szkodliwych w hodowli, takich jak np amoniak czy gazów fermentacyjnych, jakie powstają w mokrym środowisku ściółki. Zmniejszenie ilości wilgoci ma duży wpływ na wentylację samego kurnika. Dlatego firma Wavin zaleca stosowanie ogrzewanie podłogowe wraz z nagrzewnicami wodnymi, które nie wprowadzają dodatkowej wilgoci do pomieszczeń. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby używać standardowego systemu ogrzewczego opartego na nagrzewnicach gazowych w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

 

 


Ogrzewanie podłogowe w hodowli brojlerów poprawia nie tylko klimat w kurniku, ale również poprawia „jakość” stóp hodowanych kur. Ogranicza to deformacje i choroby z tym związane u ptaków. Ogrzewanie podłogowe Wavin przeznaczone dla kurników pozwala również ograniczyć ilość stosowanej ściółki (mniejsza grubość) nawet o 60%, co zmniejsza ilość usuwanego obornika po cyklu hodowlanym. Mniejsza ilość ściółki, to również zmniejszenie kosztów samej ściółki i jej utylizacji.
Ogrzewanie podłogowe Wavin pozwala na przekazanie odpowiedniej ilości ciepła do strefy pobytowej kur (do wysokości ok. 1,0m nad posadzką). Wówczas podłoga nie jest przegrodą chłodzącą tylko grzejną, co wpływa na ekonomię w hodowli. Obniża ilość paliwa potrzebnego do ogrzania kurnika, ponieważ ogrzewana jest tylko część pobytowa ptaków, a nie cała kubatura kurnika.
Poprawa komfortu życia brojlerów bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie chorób u ptaków i zwiększenie wydajności hodowli przy jednoczesnym obniżeniu kosztów hodowli.
Firma Wavin oferuje indywidualne rozwiązania ogrzewań podłogowych przygotowywanych dla każdego inwestora. Firma ma opracowane i sprawdzone technologie ogrzewań podłogowych w kurnikach. Jedna oparta jest na tradycyjnym rozwiązaniu izolacji termicznej posadzki w postaci styropianu. Druga, szczególnie polecana przez Wavin, to technologia oparta na izolacji z polistyrenu ekstradowanego (XPS), ze specjalnymi indywidualnymi żłobieniami mocującymi rurę. Tego typu rozwiązanie sprawia, że podłoga jest odpowiednio izolowana termicznie, a zamocowanie rur nie utrudnia w żaden sposób prac związanych z wylewaniem posadzek. Jest to system ogrzewania podłogowego Wavin Tempower.
System ogrzewania podłogowego Wavin Tempower to nie tylko sama podłoga, ale także pełen system kontroli temperatury podłogi, szczegółowe dobory i wytyczne dla kotłowni wraz z całym połączeniem tych wszystkich elementów w jeden, bezbłędnie pracujący system ogrzewania podłogowego w kurniku. Firma Wavin łączy również ogrzewania podłogowe z tradycyjnymi ogrzewaniami (nagrzewnicami gazowymi czy wodnymi) oraz z całym systemem grzewczo-wentylacyjnym w budynku.
Wavin przygotowuje specjalne opracowania i wytyczne techniczne umożliwiające poprawne wykonanie instalacji. Dla inwestora, który zdecydował się na ogrzewanie podłogowe Wavin Tempower zostają specjalne wyprodukowane płyty izolacyjne XPS z indywidualnymi żłobieniami odpowiadającymi potrzebą danego obiektu. Cały pakiet elementów dostarczany jest bezpośrednio na budowę do Klienta.
Do dnia dzisiejszego firma Wavin może pochwalić się wykonaniem kilku instalacji ogrzewań podłogowych w Polsce wg opisanych wyżej technologii i pracujący kilka lat.


Unikatowość oferty Wavin Tempower


System ogrzewania podłogowego, specjalnie opracowanego dla obiektów inwentarskich jakimi są kurniki, dostarczany jest do Klienta w postaci kompletnego pakietu bezpośrednio na budowę.
W skład każdego pakietu grzewczego wchodzą:
■    specjalnie przycinane i frezowane panele systemowe z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
■    wielowarstowa rura grzewcza systemu Wavin Tigris,
■    specjalnie prefabrykowane rozdzielacze dostosowane do konkretnego obiektu,
■    systemy regulacji i pomiaru temperatury zasilania i posadzki,
■    akcesoria dodatkowe w postaci elementów montażowych, dylatacyjnych i komponentów do jastrychu.

W związku z tym, że dla każdego pomieszczenia wszystkie elementy są idealnie dopasowane, system daje poczucie instalacji uszytej na miarę. Składowe pakietu grzewczego są produkowane i dobierane przez specjalistów Wavin na podstawie projektu architektonicznego budynku oraz wielu dokładnych pomiarów. Dzięki temu eliminowane jest, tak często spotykane na budowach, zjawisko nadwyżek lub niedoborów zakupionych materiałów.


Specjalne opracowanie techniczne


Uzupełnieniem każdego pakietu jest szczegółowe opracowanie techniczne. Stanowi ono istotne źródło wiedzy dla instalatora, a następnie użytkownika (inwestora) systemu ogrzewania podłogowego Wavin Tempower. Opracowanie zawiera:
■    szczegółową listę wszystkich komponentów systemu ogrzewania podłogowego Wavin Tempower, skompletowanych dla danej inwestycji,
■    sugerowaną konstrukcję podłogi grzewczej w budynku (wraz z przekrojami) spełniającą wymogi izolacyjności cieplnej według normy PN-EN 1264 oraz Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
■    dokładne obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczenia, w którym zainstalowane zostanie ogrzewanie podłogowe,
■    szczegółowe obliczenia wydajności instalacji ogrzewania podłogowego dla pomieszczenia,
■    wytyczne montażowe systemu,
■    dodatkowo opracowanie wzbogacone jest rysunkami technicznymi przedstawiającymi rozkład paneli i pętli grzewczych w opracowywanym budynku jak również szczegóły podłączenia rozdzielaczy.


Panele systemowe izolacji termicznej posadzki


Elementem wyróżniającym system Wavin Tempower są panele XPS, na których układana jest rura grzewcza. Są one odpowiednio docinane (dopasowane do kształtu pomieszczenia) i frezowane (z góry określone miejsce na ułożenie rury grzewczej), co przyspiesza montaż (nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów takich jak spinki i klipsy) oraz zapewnia równomierny rozkład temperatury na powierzchni posadzki. Panele oprócz funkcji montażowych stanowią kompletną izolację termiczną podłogi i umożliwiają realizację instalacji ogrzewania podłogowego.
Panele podłogowe XPS Wavin Tempower charakteryzują się:
■    wysoką wytrzymałością mechaniczną, nawet pod działaniem dużych obciążeń,
■    niezmiennymi w czasie, doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej – konstrukcja kanałów, w których montowane są rury grzewcze, została opracowana w sposób zapewniający równomierne przekazywanie ciepła do warstwy wylewki jastrychowej,
■    odpornością na działanie wilgoci – materiał o zamkniętej strukturze porów,
■    wysokim stopniem twardości – znacznie wyższym od styropianu
■    minimalnym stopniem odkształcalności,
■    „odpornością” na gryzonie.
Dostarczane panele oprócz funkcji montażowych stanowią kompletną izolację termiczną podłogi zgodnie z wymogami normy PN-EN 1264, oczywiście panele mogą być montowane z dodatkową izolacją cieplną/akustyczną jeśli takie jest życzenie inwestora.
Korzyści wynikające z zastosowania systemu Wavin Tempower
a)    bardzo szybki montaż paneli oraz rury (nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów takich jak spinki i klipsy),
b)    równomierny rozkład temperatury na powierzchni posadzki (dzięki montażowi rury w ściśle określonym miejscu),
c)    ograniczenie do minimum możliwości uszkodzenia rury grzewczej w trakcie prac budowlanych (dzięki umiejscowieniu jej w warstwie izolacji),
d)    wyeliminowanie, tak często spotykanego na budowach, zjawiska nadwyżek lub niedoborów zakupionych materiałów,
e)    skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie instalacji średnio o 30% w porównaniu z instalacją tradycyjnego ogrzewania podłogowego.

Podsumowanie

Firma Wavin oferuje w ramach systemu Wavin Tempower kompleksowe rozwiązanie instalacji ogrzewania podłogowego w budynkach inwentarskich. Oprócz wysokiej jakości komponentów wchodzących w skład systemu oferta obejmuje również wykonanie indywidualnego opracowania technicznego realizowanej instalacji podłogi grzewczej. Załączane opracowanie gwarantuje precyzyjny dobór poszczególnych elementów systemu, jak też optymalne dopasowanie parametrów pracy instalacji. Korzystając z oferty Wavin klient otrzymuje bezpośrednio na realizowaną inwestycję precyzyjnie dobrany pakiet grzewczy wraz z kompleksowym opracowaniem technicznym wykonanym na podstawie przekazanych wcześniej wytycznych.
Aby w pełni wykorzystać walory użytkowe ogrzewania podłogowego należy dochować szczególnej staranności na etapie projektowania, doboru komponentów oraz wykonawstwa instalacji. System Wavin Tempower dzięki unikalnej ofercie produktowej, jak również koncepcji sprzedaży zapewnia końcowemu użytkownikowi bezproblemową eksploatację instalacji przez wiele lat.
System Wavin Tempower objęty jest 10-letnią gwarancją na poprawne działanie systemu. Montaż systemu odbywa się przez przeszkolonych i certyfikowanych instalatorów.
*********************
Producent:
Wavin Polska SA
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk
Osoba odpowiedzialna za produkt:
Szymon Sapor, Kierownik Działu Technicznego
Instalacje Wewnętrzne
tel. 691 710 654

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy