Choroby drobiu a jakość jaj

Choroby drobiu są obok żywienia, systemu chowu, warunków środowiskowych, wartości genetycznej i wieku niosek najważniejszymi czynnikami wpływającymi na jakość jaj. Z badań wynika, że straty na fermach wywołane złą jakością jaj wynoszą średnio 8% ogólnej ich produkcji, ale notuje się także przypadki, gdzie wynoszą one 25-30%. Natomiast obniżenie nieśności wskutek chorób niosek kształtuje się na poziomie 10-40%.

Zaloguj się, aby zobaczyć.