Strefa Drób

Hodowca Drobiu 5/2014

Wpływ czynników antyżywieniowych na fizjologię trawienia

Wartość pokarmową pasz określają różne wskaźniki. W miarę rozwoju nauki oraz metod analitycznych, kryteria oceny pasz stają się znacznie bardziej precyzyjne. Jednym z najważniejszych aspektów jest dawka pokarmowa jaką ptaki są w stanie z paszy pozyskać. Wartość odżywcza oraz koncentracja niezbędnych składników pokarmowych stanowią niezwykle istotne informacje o jakości paszy mającej zapewnić ptakom optymalny wzrost i rozwój. Natomiast by uzyskać wszystkie pożądane parametry u drobiu należy również zwrócić uwagę na substancje mogące w sposób bezpośredni ptakom zaszkodzić.

Jak sobie radzić ze stresem cieplnym?

Zbliżający się okres wysokich temperatur wpływa niekorzystnie na warunki panujące w obiektach inwentarskich. W tym czasie dochodzi najczęściej do zaburzeń wymiany ciepła z organizmów ptaków. Pojawiają się wówczas zwiększone upadki obniżające zysk hodowcy. Lepiej zapobiegać niż tracić!

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy