Fizjologiczna i żywieniowa rola witamin

Witaminy należą do substancji niezbędnych do prawidłowego rozwoju zwierząt. Witaminy muszą być dostarczane w paszy, gdyż organizm zwierzęcy jest niezdolny do ich syntetyzowania. Wyjątek stanowią te, które mogą powstawać w wyniku syntezy flory bakteryjnej. Składniki te pełnią w organizmie zwierząt bardzo różnorodne funkcje, co obrazuje tabela 1.

Jedna z klasyfikacji witamin opiera się na różnorodnej rozpuszczalności. Witaminy rozpuszczalne w wodzie wykazują zbliżone funkcje biochemiczne biorąc udział w metabolizmie komórki jako grupy prostetycze koenzymów. Działalność tych substancji jest związana z ich budową, której najmniejsza zmiana może spowodować inaktywację. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach charakteryzują się dużą różnorodnością. Mogą występować w różnych formach z zachowaną aktywnością biologiczną.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.