Strefa Drób

Prof. Jan Jankowski doktorem honoris causa

Prof. Jan Jankowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt został doktorem honoris causa Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie na Białorusi.

 

 

Doktorat h.c. prof. Jankowski odebrał 14 listopada w Grodnie. Senat Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie nadał mu go za zasługi w dziele współpracy naukowej obu uczelni, a szczególnie WBZ UWM i Wydziału Bioinżynierii i Biotechnologii Uniwersytetu w Grodnie. Współpraca ta trwa nieprzerwanie już od wielu lat i owocuje m.in. wspólnymi badaniami naukowymi dotyczącymi drobiu. Dotyczy jednak nie tylko naukowców, ale także wymiany studentów-praktykantów.
– Czuję się zaszczycony i doceniony. Nie  mnie oceniać za co dostałem ten doktorat, ale zadecydował o nim chyba opracowany przez nas wspólnie program rozwoju hodowli indyków na Białorusi – mówi prof. Jankowski.

Prof. Jan Jankowski pochodzi z Ziemi Łomżyńskiej. Ma 61 lat. Ukończył Wydział Zootechniczny ART (obecnie Bioinżynierii Zwierząt UWM). Pracę dydaktyczno-naukową rozpoczął w 1976 r. w ówczesnym Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu ART w Olsztynie. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem prof. Andrzeja Farugi w 1979 roku. W kolejnych latach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (1990) oraz tytuł naukowy profesora (1997). Od 2005 roku przejął od profesora Andrzeja Farugi kierownictwo Katedry Drobiarstwa. Pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, a od 1999 do 2008 roku funkcję prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem, bądź współautorem ponad 400 publikacji, w tym ponad 150 oryginalnych prac twórczych, w większości opublikowanych w czasopismach indeksowanych
przez Journal Citation Reports. Zakres badań prowadzonych przez niego to głównie zagadnienia dotyczące: doskonalenia metod selekcji indyków wraz z oceną ich skuteczności, bezściołowego utrzymania indyków hodowlanych i rzeźnych, czynników warunkujących ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia indyków oraz doskonalenia żywienia indyków w aspekcie stanu ich zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa. Jednym z bardzo ważnych osiągnięć naukowych i praktycznych, było swego czasu, wyhodowanie siedmiu krajowych rodów indyków, o nazwie handlowej WAMA. Nowoczesna baza badawcza Katedry Drobiarstwa w Bałdach, której inicjatorem i budowniczym był prof. J. Jankowski oraz podejmowane kierunki badawcze i ich wysoki poziom merytoryczny, a także przydatność praktyczna, plasuje tę jednostkę dydaktyczno-badawczą w czołówce krajowej (i nie tylko krajowej) ośrodków naukowych zajmujących się drobiarstwem, zwłaszcza dotyczących indyków.

Prof. Jankowski jest pierwszym zagranicznym dr h.c. z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Z tego wydziału tytuły doktora honoris causa otrzymali wcześniej od polskich uczelni prof. Jerzy Strzeżek, prof. Andrzej Faruga i prof. Stanisław Wajda.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.