Potencjał genetyczny współczesnych brojlerów

Refleksja nad aktualnym stanem i trendami w hodowli i produkcji zwierzęcej skłania do stwierdzenia, że w najbliższych dziesięcioleciach, dziedzina ta będzie podlegać dynamicznym i głębokim przemianom. Wiąże się to z faktem rosnącej populacji ludzkiej, która sprawia, że w 2050 r. rolnictwo światowe będzie zmuszone produkować ponad 50% żywności więcej niż obecnie. Wyzwanie to, realizowane będzie przede wszystkim w warunkach rolnictwa intensywnego. Dlatego też odpowiednie wykorzystanie potencjału genetycznego współczesnych zwierząt rzeźnych nabiera kluczowego znaczenia.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.