Na świecie rośnie zainteresowanie jajami, a w Polsce?

Jaja spożywcze i produkty jajeczne są niezmiernie ważnym źródłem białek w naszej codziennej diecie. Prowadzone od 100 lat na świecie badania naukowe nad jajami, koncentrowały się nie tylko na zwiększaniu produkcyjności kur, lecz także nad doskonaleniem cech jakości jaj metodami hodowlanymi oraz nad poznaniem procesów tworzenia się jaja w organizmie nioski, nad treścią jaja i i udziałem w niej bardziej i mniej ważnych elementów, a ostatnio nad ich funkcjonalną rolą (Rossi i in., 2013).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.