Praktyczne informacje dotyczące oceny jakości ściółki

W chowie drobiu ściółka stanowi ważny składnik środowiska, ponieważ oddziałuje na stan mikroklimatu pomieszczenia drobiarskiego, czyli temperaturę, wilgotność powietrza, zapylenie, stężenie szkodliwych gazów, a także na stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wirusami, bakteriami i grzybami. Pośrednio wpływa również na zdrowotność i produkcyjność ptaków.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.