Wielkie otwarcie pierwszej Fermy Referencyjnej De Heus brojlera kurzego na Wielkopolsce

 

5.09.2013 r. w Borkach (gm. Słupia woj. wielkopolskie)  nasza firma otworzyła pierwszą w Polsce fermę referencyjną brojlera kurzego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali inwestorzy – Pan Karol i Andrzej Podgórni oraz Witold Obidziński – Dyrektor Generalny De Heus. W otwarciu wzięło udział ponad 350 największych polskich hodowców brojlera, którzy mogli obejrzeć wszelkie rozwiązania techniczne wykorzystane w kurniku.

 

 

Otwarcie Fermy Referencyjnej DeHeus brojlera kurzego na Wielkopolsce Otwarcie Fermy Referencyjnej DeHeus brojlera kurzego na Wielkopolsce

 

„Współczesne drobiarstwo potrzebuje nowoczesnej wiedzy technicznej. W firmie De Heus szukamy optymalnych i opartych na najnowszej wiedzy rozwiązań żywieniowych. Staramy się wsłuchiwać w zmieniające się potrzeby rynku drobiarskiego i oferować najlepsze, aktualne rozwiązania. Chcemy być postrzegani, nie tylko jako dostawca wysokiej jakości pasz, ale jako profesjonalna firma, obsługująca kompleksowo swoich klientów. Przejawem takiego podejścia do biznesu jest niewątpliwie budowa tej fermy referencyjnej, w otwarciu której mamy dziś przyjemność wszyscy uczestniczyć”  – stwierdził Adam Zaleski – Dyrektor Pionu Sprzedaży w przemówieniu inaugurującym spotkanie.

Otwarcie Fermy Referencyjnej DeHeus brojlera kurzego na Wielkopolsce Otwarcie Fermy Referencyjnej DeHeus brojlera kurzego na Wielkopolsce Otwarcie Fermy Referencyjnej DeHeus brojlera kurzego na Wielkopolsce


Ferma referencyjna jest pierwszym  tego typu obiektem powstałym z inspiracji firmy De Heus. Pełni podwójną funkcję:
–    standardowej fermy produkcyjnej, na której w czasie cykli produkcyjnych będzie wykorzystywana najnowsza i unikatowa wiedza techniczna, dostarczana przez specjalistów z firmy De Heus, tak z Polski, jak i Holandii,

–    wzoru do naśladowania dla innych, polskich hodowców.

Otwarcie Fermy Referencyjnej DeHeus brojlera kurzego na Wielkopolsce


W zamian za tę wiedzę i technologię, jej właściciele – Państwo Podgórni będą udostępniać obiekt do zwiedzania i szkolenia innym hodowcom, współpracującym z firmą De Heus. 
Jesteśmy dumni z zakończonego projektu budowlanego. Inwestorom życzymy wielu sukcesów hodowlanych, a sobie jak największej ilości hodowców drobiu, otwartych na najnowocześniejszą wiedzę, chcących skorzystać ze szkoleń i warsztatów oferowanych w ramach działań fermy referencyjnej De Heus.

www.deheus.pl