Strefa Drób

Kury ozdobne hodowane w Polsce

Kogut i kura żyli wciąż w zgodzie,
Żywot prowadząc wspólny w zagrodzie.
Jajka znosiła kura na grzędzie,
Kogut ziarenek szukał jej wszędzie.
„Jak kura koguta ratowała”
Autor anonimowy 12.01.2009
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/jak-kura-koguta-ratowala-256756

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy