Strefa Drób

Techniczne metody ograniczające emisję amoniaku

Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja produkcji zwierzęcej powoduje zwiększoną emisję gazów w pomieszczeniach inwentarskich. Skład powietrza wewnątrz obory, chlewni czy też kurnika zasadniczo różni się od składu powietrza atmosferycznego. Stężenie występujących w pomieszczeniach inwentarskich domieszek gazowych, tj. amoniaku, siarkowodoru czy lotnych związków organicznych jest zazwyczaj znacznie wyższe niż stężenia tych związków w powietrzu zewnętrznym.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy