Wytłoki rzepakowe w żywieniu drobiu

Dla pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz uzyskania dobrej jakości produktu konieczne jest racjonalne żywienie, szczególnie w systemach intensywnych, gdyż zwierzęta nie mają wówczas możliwości uzupełnienia ewentualnych niedoborów paszowych. W ramach przygotowania do akcesji do UE, a także w związku z tzw. kryzysem BSE, wprowadzono w Polsce od 2001 roku zakaz żywienia bydła mączkami zwierzęcymi, a od listopada 2003 roku wyżej wymieniony zakaz objął pozostałe gatunki zwierząt gospodarskich. Istotnym zagadnieniem stało się więc poszukiwanie alternatywnych, paszowych komponentów roślinnych, które mogłyby poprawić niekorzystny bilans białkowy paszy. Najbardziej wartościowe surowce paszowe pod względem białkowym to: śruta sojowa, śruta rzepakowa, makuch rzepakowy, śruta arachidowa, nasiona roślin strączkowych i mączka rybna (Brzóska, 2008).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.