Żywność funkcjonalna przykłady (część 2)

Koncepcja żywności funkcjonalnej wywodzi się z tradycji filozoficznej Wschodu, w której nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy lekami a pożywieniem. Obecnie na rynku żywności tego rodzaju przoduje Japonia, gdzie już w 1984 r. grupa naukowców zapoczątkowała badania dotyczące wpływu diety na zdrowie. Z kolei w 1991 r. wprowadzono odpowiednie regulacje prawne i rozpoczęto produkcję żywności funkcjonalnej na skalę przemysłową. Obecnie żywność ta została zdefiniowana przez japońskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej jako „Żywność o Określonym Zdrowotnym Zastosowaniu” (FOSHU – Foods for Specified Health Use). W Polsce żywność funkcjonalna nie jest jeszcze szeroko znana ani rozpowszechniona, choć sytuacja ta wydaje się już zmieniać. Należy dążyć do propagowania produktów funkcjonalnych, co w przyszłości może przyczynić się do ograniczenia ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, wydłużyć długość i polepszyć jakość życia.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.