Substancje biologiczne czynne w mieszankach paszowych dla drobiu

W obrębie problematyki związanej z dobrostanem zwierząt dużo uwagi poświęca się zagadnieniom dotyczącym wzmocnienia naturalnej odporności. W utrzymaniu dobrej kondycji ptaków bardzo ważne jest zachowanie prawidłowej równowagi układu pokarmowego, poprzez oddziaływanie na jego mikroflorę. Wprowadzony od 1 stycznia 2006 roku zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w mieszankach paszowych, spowodował poszukiwanie ich naturalnych zamienników, mających działanie stymulujące, terapeutyczne czy też wpływających na cechy użytkowe ptaków. W związku z tym w Polsce i na świecie wzrosło zainteresowanie niekonwencjonalnymi komponentami pasz m.in. ziołami, warzywami i owocami, a szczególnie występującymi w nich substancjami biologicznie czynnymi, które mogą oddziaływać na zdrowie i wyniki produkcyjne drobiu.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.