Ograniczenie negatywnego wpływu ferm na środowisko

Polska wieś pełni różnorodne funkcje. Rolnictwo zaś, jako gałąź gospodarki, z jednej strony wykorzystuje naturalne zasoby środowiska rolniczego, a w konsekwencji także na to środowisko oddziałuje i je kształtuje.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.