Strefa Drób

Ograniczanie wilgotności w chowie kurcząt brojlerów

Tucz brojlerów kurzych charakteryzuje się bardzo krótkim okresem chowu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wysokie przyrosty, niskie zużycie paszy oraz małą śmiertelność hodowca zmuszony jest spełnić wiele warunków. Do tych podstawowych należy zaliczyć odpowiedni dobór materiału do tuczu oraz paszy pokrywającej zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem warunkującym odniesienie sukcesu jest utrzymanie odpowiednich warunków zoohigieniczych.

 

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy