Strefa Drób

Wpływ obniżonej temperatury na spożycie paszy przez kurczęta brojlery

Uzyskanie wysokiej efektywności ekonomicznej w produkcji kurcząt brojlerów jest uzależnione od wielu czynników, z których do najważnejszych należą wskaźniki zużycia i wykorzystania paszy. Koszt paszy stanowi 70 -75% nakładów na produkcję brojlerów, dlatego dobre jej wykorzystanie i – co się z tym wiąże – małe spożycie na 1 kg przyrostu decyduje o opłacalności produkcji.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy