Strefa Drób

Hodowca Drobiu 12/2012

Pierwszy tydzień życia kurcząt brojlerów

Wszystkie młode zwierzęta są wrażliwe na niekorzystne warunki środowiskowe. Kurczęta jednak należą do grupy wybitnie podatnych. Taka sytuacja ma miejsce, gdyż młode pisklęta klują się w wylęgarni, a nie jak inne zwierzęta gospodarskie, które rodzą się już na fermie przy matce. Dlatego też pierwszy okres życia piskląt musi być ściśle kontrolowany.

 

 

Optymalne wykorzystanie powierzchni wychowalni kurcząt brojlerów

Zastosowanie nowoczesnej technologii w produkcji brojlerów ma na celu uzyskanie maksymalnych przyrostów przy możliwie jak najmniejszych nakładach pracy i środków na jednostkę otrzymywanego produktu.

 

Regulacja procesów metabolicznych u drobiu

Metabolizmem nazywamy całość procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie biochemicznym, odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie, wzrost, rozwój. Ponieważ procesy te przebiegają w tempie proporcjonalnym do tempa przemian energetycznych, często pod pojęciem „metabolizm” lub „tempo metabolizmu” kryje się tempo przemian energetycznych w ustroju. Tempo metabolizmu decyduje o ruchliwości, szybkości reagowania na bodźce, szybkości syntez wewnątrzustrojowych.

 

Ograniczanie wilgotności w chowie kurcząt brojlerów

Tucz brojlerów kurzych charakteryzuje się bardzo krótkim okresem chowu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wysokie przyrosty, niskie zużycie paszy oraz małą śmiertelność hodowca zmuszony jest spełnić wiele warunków. Do tych podstawowych należy zaliczyć odpowiedni dobór materiału do tuczu oraz paszy pokrywającej zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem warunkującym odniesienie sukcesu jest utrzymanie odpowiednich warunków zoohigieniczych.

 

 

27 i 28 października 2012 na fermie drobiu w Mikułowicach koło Buska Zdroju odbyły się Dni Otwartych Drzwi połączone z prezentacją wyposażenia kurnika firmy FIENHAGE. Pogoda sprawiła organizatorom niemiłą niespodziankę i wbrew lamentom ekologów nad Globalnym Ociepleniem, przeżyliśmy atak zimy. Dotarcie do gospodarstwa Państwa Gawrońskich (to oni byli gospodarzami wydarzenia) stało się przez to utrudnione, ale ci, którzy zdecydowali się przyjechać, mogli liczyć na gorącą atmosferę. Jak zwykle u Gawrońskich, gdzie w rodzinnym interesie coraz większą rolę zaczyna odgrywać drugie pokolenie.

 

Wpływ obniżonej temperatury na spożycie paszy przez kurczęta brojlery

Uzyskanie wysokiej efektywności ekonomicznej w produkcji kurcząt brojlerów jest uzależnione od wielu czynników, z których do najważnejszych należą wskaźniki zużycia i wykorzystania paszy. Koszt paszy stanowi 70 -75% nakładów na produkcję brojlerów, dlatego dobre jej wykorzystanie i – co się z tym wiąże – małe spożycie na 1 kg przyrostu decyduje o opłacalności produkcji.

 

Od jakich kur pochodzą te jaja? Czyli sekrety produkcji jaj od zielononóżki kuropatwianej

Redakcja Hodowcy Drobiu odwiedziła jedną z największych w kraju fermę zielononóżki kuropatwianej. Posiada ona status gospodarstwa ekologicznego. Numer identyfikacyjny fermy umieszczony na jaju rozpoczyna się więc od liczby „0”. Gospodarstwo Rolnicze p. Huberta Karolczaka, położone jest w miejscowości Śmiłowo Jachna k/Piły. Ma powierzchnię 31 ha, w tym 12 ha stanowi produkcja ryb. Pozostałe 17 ha to grunty orne, na których uprawiane są zboża, łubin słodki. 2,5 ha stanowią łąki i pastwiska. Hubert Karolczak posiada dwa kurniki oraz własny zatwierdzony zakład pakowania jaj. Do zakładu przyjeżdżają klienci z całego kraju.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy