Strefa Drób

Hodowca Drobiu 7/2012

01 czerwca 2012 na Sympozjum Drobiarskim w Zakopanem miałem zaszczyt wygłosić krótkie wystąpienie „Poprawa wizerunku intensywnej produkcji drobiarskiej”. Nie mogę opublikować go na łamach Hodowcy Drobiu, bo zdradzam w nim kilka tajemnic warsztatu pracy dziennikarskiej. Zależało mi jednak, by znajomość niektórych niuansów redakcyjnych pozwoliła drobiarzom uniknąć nieprzyjemności w kontaktach z mediami.

Rola fosforanów w żywieniu drobiu

Fosfor jest pierwiastkiem ściśle powiązanym z gospodarką wapniową oraz niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wchodzi w skład wielu związków organicznych, m.in fosfolipidów, kwasów nukleinowych, ATP, fosfokreatyn. Uczestniczy m.in w mineralizacji tkanki kostnej (w połączeniu z wapniem przejmuje w tkance kostnej funkcje podporowe) i regulacji równowagi kwasowo-zasadowej – działając na zasadzie systemu buforowego, fosfor reguluje poziom współczynnika pH we krwi, utrzymując go na stałym poziomie. Uczestniczy także w przemianach energetycznych, w reakcjach związanych z metabolizmem węglowodanów, tłuszczów i związków azotowych oraz w transporcie metabolitów przez błony komórkowe. Jego niedobór powoduje utratę apetytu, może być przyczyną anemii, osłabienia mięśni, hamuje wzrost i obniża płodność zwierząt oraz wywołuje takie same objawy chorobowe jakie można zaobserwować przy nieprawidłowym stosunku Ca:P, niedostatku Ca lub braku witaminy D w paszy (stan równowagi pomiędzy jonami wapnia i fosforu regulowany jest przez witaminę D3). W organizmie zwierząt fosfor stanowi blisko 0,7-1%, wapń natomiast 1,33%. Obecność tych pierwiastków zaznacza się szczególnie w kościach, w postaci fosforanu wapnia oraz estrów organicznych.

 

Surowce ziołowe

Sezon letni to trudny i uciążliwy czas dla hodowców. Przysparza problemów związanych ze zdrowiem ptaków i utrudnia zachowanie dobrostanu. Zewnętrzne warunki pogodowe (wysoka temperatura, niska wilgotność) wpływają niekorzystnie na mikroklimat panujący wewnątrz obiektów inwentarskich. Wysokie temperatury przy współwystępowaniu niskiej wilgotności powietrza skutkują wyższym poziomem zapylenia pomieszczeń, czego wynikiem może być wystąpienie zaburzeń ze strony układów wydolnościowych, w tym układu oddechowego. Trudności w oddychaniu oraz zaleganie zanieczyszczeń pyłowych w drogach oddechowych niekorzystnie wpływają na samopoczucie ptaków, jednocześnie uniemożliwiając efektywne pobieranie i wykorzystywanie paszy. Sytuacja staje się szczególnie niebezpieczna w przypadku piskląt, u których obok niekorzystnych warunków klimatycznych może wystąpić stres związany z okresem przenoszenia i wsadu nowej partii. Zaburzenia te mogą doprowadzić do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia zwierząt oraz obniżenia poziomu produkcyjności, a w skrajnych przypadkach nawet do upadków. Współczesna hodowla drobiarska nastawiona na intensyfikację produkcji powinna poszukiwać rozwiązań poprawiających i ułatwiających przetrzymanie tak trudnych i niekomfortowych warunków klimatycznych. Wysoka temperatura, duże zapylenie oraz obsada zwierząt na m2 przyczyniają się do problemów zdrowotnych, głównie problemów oddechowych. Dobrym rozwiązaniem wydają się być surowce wybranych ziół wspomagających prawidłową wymianę oddechową, przy jednoczesnym działaniu antyseptycznym.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy