Kokcydioza kur etiologia, patogeneza, zwalczanie

Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł  Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Kokcydioza jest chorobą pasożytniczą ptaków powodującą znaczne straty ekonomiczne. Wywoływana jest przez wykazujące wysoką specyficzność gatunkową pierwotniaki należące do typu Apicomplexa, pasożytujące głównie w przewodzie pokarmowym.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.