EM probiotyk wymierne korzyści (cz. 2)

Inwest-Agro

 

Szkodliwe domieszki gazowe zawarte w powietrzu budynku inwentarskiego mają duży wpływ na poziom dobrostanu zwierząt gospodarskich. Do szkodliwych domieszek gazowych możemy zaliczy min. dwutlenek węgla, siarkowodór, amoniak.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.