EM probiotyk wymierne korzyści

Inwest-Agro

 

Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli drobiu przynosi wymierne korzyści w zakresie ochrony zdrowia ptaków, ale nie tylko. Dzięki tej technologii możliwe jest obniżenie kosztów hodowli, poprawienie wykorzystania paszy, ograniczenie upadków, poprawienie w pełni rozumianego dobrostanu zwierząt.

 

 

Działanie preparatu EM Probiotyk zostało potwierdzone wieloma badaniami, między innymi w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Rossocha Nr 1. Osiągnięty wynik upoważnia do stwierdzenia, że występuje wyraźny wpływ preparatu EM Probiotyk na zużycie paszy na 1 kg przyrostu. Zmniejszone zużycie paszy w ilości 37 gram na sztukę czyli o 1,9% w stosunku do grupy kontrolnej w okresie tuczu jest wynikiem, który istotnie wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji (ze względu na wielkość jednostkowej produkcji która wyraża się w dziesiątkach tysięcy sztuk). Zmniejszona ilość upadków oraz poprawa warunków środowiska bytowania zwierząt wskazuje na to, że wpływ EM Probiotyk przekłada się nie tylko na zdrowotność zwierząt, ale także na efektywne wykorzystanie poniesionych nakładów. Upadki zwierząt w grupie z użyciem EM Probiotyk były niższe o 1,24% w odniesieniu do grupy kontrolnej, co przekłada się na zmniejszoną upadkowość w całym doświadczeniu o 86 %. Dodatkowym argumentem za pozytywnym wpływem na zdrowotność stada tuczonego są parametry wilgotności ściółki. Osiągnięte różnice istotnie wpłynęły na warunki tuczu, co przyczyniło się do zmniejszonej upadkowości w grupie z zastosowaniem EM Probiotyk. Osiągnięte wyniki w zakresie wpływu preparatu EM Probiotyk na tempo tuczu oraz czasokres tuczu pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że EM Probiotyk bezpośrednio wpływa na czasokres tuczu. Odnośnie parametru tempa tuczu można stwierdzić, że jest ono wyraźnie widoczne w masie ciała brojlera w 42 dniu tuczu. Masa ciała brojlera w 42 dniu jest wyższa o 70 gram na sztukę, co stanowi 4% wzrost masy w stosunku do grupy kontrolnej. Wyniki te upoważniają do stwierdzenia, że występuje wyraźny wpływ preparatu EM Probiotyk na tempo tuczu i czasokres tuczu w następstwie uzyskania zwiększonej masy ciała brojlera, co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy prowadzonego tuczu.
Podsumowując preparat EM Probiotyk w tuczu brojlera wpływa korzystnie poprzez: