Utrzymanie świń a smakowitość wieprzowiny

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka,  Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Produkcja wieprzowiny stanowi ważny element w gospodarce rolnej większości krajów. Wynika to zapewne z walorów, jakimi obdarzone jest mięso wieprzowe, przydatne nie tylko jako produkt do bezpośredniego przerobu, ale również do produkcji bardzo dobrych jakościowo wędlin i innych przetworów. Konsumpcja wieprzowiny na jednego mieszkańca, pomimo spadku w latach 90-tych, ostatnio wykazuje powolną, aczkolwiek stałą tendencję do wzrostu. W krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej, w przeliczeniu na głowę mieszkańca wynosiła ona ok. 43 kg z wahaniami od 25 do 63 kg. W Polsce, statystyczny mieszkaniec spożywa rocznie 41,2 kg mięsa wieprzowego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.