Związki antyżywieniowe w paszach stosowanych w żywieniu świń

Wiele pasz stosowanych w żywieniu świń zawiera substancje, które mogą ograniczać ich przydatność w żywieniu trzody chlewnej. Są to tzw. związki antyżywieniowe (inaczej: antyodżywcze, ang. antinutritional factors – ANF).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.