Strefa Trzoda

System termoizolacji bezspoinowej pianą poliuretanową

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych z Milanówka to nowoczesny zakład produkcyjno-usługowy istniejący od ponad 25 lat, wykonujący izolacje termiczne natryskiem piany poliuretanowej. Posiada wielu klientów w różnych sektorach rolnictwa oraz branży przetwórczej, na terenie kraju i za granicą.

 

 

 

Technika natryskowego nanoszenia powłok z różnego rodzaju tworzyw znana jest już od wielu lat i stosowana z powodzeniem głównie tam, gdzie decydującą rolę odgrywają korzyści jakie posiada ona w porównaniu do innych metod wykonywania powłok. Do jej największych zalet można na pewno zaliczyć:
■    wysoką wydajność wytwarzanych powłok
■    niską czasochłonność wykonywanych operacji
■    jednolitość i jednorodność otrzymywanych powłok

system termoizolacji bezspoinowejWykorzystanie natrysku do nanoszenia pokryć z tworzyw poliuretanowych pozwala w bardzo dobry sposób połączyć korzyści związane z techniką nanoszenia, jak i z zaletami tych tworzyw jako materiałów powłokowych. Otrzymane tą drogą powłoki z tworzyw poliuretanowych posiadają doskonałe właściwosci użytkowe. Izolacja pianką poliuretanową jest najbardziej efektywną z dostępnych izolacji. Główną zaletą jest możliwość bezpośredniego nanoszenia jej na szereg podłoży, np.: styropian, beton, gazobeton, cegła ceramiczna oraz silikatowa, drewno, eternit, blacha, papa. Naniesiona w kilku warstwach stanowi idealną, bezspoinową izolację termiczną, ze względu na możliwość nanoszenia bezpośrednio na izolowane powierzchnie. Nie wymaga stosowania izolacji parochronnej, a także eliminuje możliwość powstawania mostków cieplnych. Doskonale nadaje się do modernizacji obiektów już istniejących, jak i izolowania nowobudowanych.


Sztywna Pianka Poliuretanowa jest doskonałym materiałem izolacyjnym, przewyższającym pod tym względem wiele innych tego typu materiałów dostępnych na rynku. Dzięki temu zakładany efekt izolacyjny możliwy jest do osiągnięcia przy mniejszej grubości pianki, w stosunku do innych materiałów. Natryskowe nanoszenie pianki na powierzchnie przeznaczone do zaizolowania pozwala dodatkowo ominąć szereg ograniczeń i utrudnień, jakie napotyka każdy ewentualny wykonawca przeprowadzający prace izolacyjne tradycyjnymi metodami i przy użyciu tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Spośród właściwości sztywnej pianki izolacyjnej na szczególną uwagę zasługują:
■    bardzo małe przewodnictwo cieplne, kształtujące się na poziomie 0,020-0,025 W/mk,
■    bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży,
■    dobra stabilność w szerokim zakresie temperatur,
■    duża trwałość i odporność na czynniki chemiczne,
■    obojętność chemiczna i fizjologiczna przekładająca się bezpośrednio na własności użytkowe pokryć otrzymywanych przy wykorzystaniu takiej pianki.
Jeżeli uwzględni się przy tym przytoczone już w tekście korzyści wynikające z natryskowej metody jej nanoszenia, wówczas można wskazać na następujące zalety pokryć z pianki poliuretanowej:
■    duża prostota i wydajność ich otrzymywania,
■    bardzo dobra izolacyjność cieplna dzięki uzyskaniu jednolitej powierzchni bez połączeń i tym samym tzw. „mostków cieplnych”,
■    możliwość izolowania powierzchni o różnej fakturze i kształtach,
■    bardzo dobra przyczepność natryskiwanej pianki do podłoża, ograniczająca do minimum prace związane z przygotowaniem podłoża i eliminująca konieczność stosowania dodatkowych elementów mocujących, niezbędnych przy innych materiałach izolacyjnych,
■    bardzo duża trwałość, związana z dużą odpornością na działanie szeregu czynników agresywnych, obecnych w środowisku naturalnym.

Stosowana przez naszą firmę piana poliuretanowa posiada atest PZH.


 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.