Strefa Trzoda

Skuteczne usuwanie odorów dzięki zastosowaniu instalacji Laminopol Sp. z o.o. Słupsk

Przedmiotem badań prowadzonych przez Katedrę Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, były pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z instalacji BIOFILTR KBIO 5 – 400-800 m3/h i sprawdzenie skuteczności oczyszczania powietrza przy użyciu biofiltrów. Filtr został zaprojektowany przez firmę Laminopol Sp. z o.o. i zamontowany w Spółdzielni Rolniczo-Produkcyjnej Makówka koło Narwi.

Z obiektów monitorowanych przez UT w Lublinie następowała emisja substancji zapachowych, których rodzaj i skład pozwalały na biologiczny rozkład przez mikroorganizmy. Wyciąg zanieczyszczonego powietrza z obiektów odbywał się poprzez system rur wentylacyjnych o ustalonej ilości przepływu zanieczyszczonego powietrza, które było wysysane z obszaru emisyjnego za pomocą wentylatora i transportowane poprzez nawilżacz do biofiltra. Nawilżacz służył do utrzymania wymaganej wilgotności powietrza przetłaczanego przez złoże biologiczne biofiltra.


Ogólny opis technologii biofiltra
---------------------------------------
Proces oczyszczania odlotowego powietrza w biofiltrze ma na celu wyeliminowanie w sposób naturalny jego składników w stopniu ograniczającym szkodliwe oddziaływanie obiektu na środowisko. Proces biologicznego oczyszczania odlotowego powietrza polega na metabolizmie mikroorganizmów, które znajdują się w organicznej części materiału filtracyjnego. Substancje naniesione wraz z wywiewanym powietrzem są najpierw aktywowane w fazie wodnej wilgotnego materiału filtracyjnego, a następnie utleniane dzięki procesowi przemiany materii mikroorganizmów. Aby zachować wysoki poziom wydajności i stabilność procesu muszą być przestrzegane i spełnione określone parametry techniczne. Materiał filtracyjny jako materiał nośny i uzupełniający rezerwuar pożywki dla mikroorganizmów musi wykazywać w czasie swojego funkcjonowania stabilny poziom w odniesieniu do takich parametrów, jak:
■    zawartość substancji organicznych,
■    wartość pH,
■    objętość porów,
■    strukturę wg uziarnienia,
■    stosunek pożywki,
■    aktywność biologiczna,
■    liczba mikroorganizmów.


Urządzenie nawilżające powietrze odlotowe

------------------------------------------------------------
Proces nawilżania oczyszczonego powietrza odbywa się w nawilżaczu. Nawilżacz, skonstruowany w sposób kompaktowy składa się z konstrukcji laminatowej i jest wyposażony w system zraszania. Zasilanie wody następuje automatycznie za pomocą zaworu pływakowego. W nawilżaczu powietrza znajduje się układ zraszania z dyszami z tworzywa sztucznego o średnicy wylotowej 5 mm. Kierunek spryskiwania dysz jest przeciwny do kierunku powietrza, aby umożliwić kontakt powietrza z wodą i rozpoczęcie procesów usuwania substancji zapachowych. Nawilżacz powietrza jest opróżniany za pomocą zaworu kulowego zamontowanego na rurociągu łączącym nawilżacz z instalacją odpływu do kontenera z wkładem filtra. Regulowane termostatem ogrzewanie zbiornika uniemożliwia zamarzanie wody w nawilżaczu. Wszystkie wmontowane elementy są odporne na korozję i temperaturę, w zakresie wynikającym z nominalnego składu powietrza i jego temperatury.

 

 

Materiał filtracyjny
------------------------------------------------------------
Poniższe dane dotyczą biomasy opartej na korze i zrębkach. Wkład ze słomą i torfem włóknistym powinien spełniać te same wymagania. Biomasa – zastosowana do ponownego wypełnienia lub nowego wypełnienia musi odpowiadać swoim składem następującym kryteriom jakościowym.
W trakcie przeprowadzonych pomiarów przez Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska składu gazu z instalacji Biofiltra KBIO 5 uzyskano 93% redukcji zanieczyszczeń chemicznych powietrza na złożu filtracyjnym pierwszym oraz 95% redukcji zanieczyszczeń chemicznych powietrza na złożu filtracyjnym drugim. Szczegółowe wyniki są przedstawione w tabeli 2. ■

Zbigniew Miecznikowski  Laminopol Sp. z o.o.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.