Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 1-2/2012

Mikroelementy w postaci organicznej w żywieniu trzody chlewnej

Duże zainteresowanie wzbudza wykorzystanie możliwości zastosowania składników mineralnych, głównie pierwiastków śladowych, w formie połączeń organicznych, co sprzyja wysokiej absorpcji i aktywności biologicznej. Konsekwencją jest korzystny wpływ m.in. na stan zdrowotny, produkcyjność, walory dietetyczne produktów zwierzęcych, a także środowisko.

 

Premiksy lecznicze a produkcja pasz leczniczych

Premiks leczniczy jest to produkt weterynaryjny leczniczy (nie stosuje się do niego przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1831/2003 o dodatkach paszowych, w tym o stosowaniu tych dodatków) stosowany do produkcji pasz leczniczych. Wytwarzanie takich pasz odbywa się w mieszalniach pasz leczniczych na zlecenie lekarza weterynarii opiekującego się stadem.

 

Problemy zdrowotne na tle żywieniowym

Hodowla trzody chlewnej związana jest z problemami zdrowotnymi, żywieniowymi i higienicznymi. Hodowca najczęściej radzi sobie i rozwiązuje pojawiający się problem, jakim jest np. choroba zwierząt, ale często nie zna przyczyny jej pojawienia. Poprzez poprawienie warunków bytowania zwierząt, podawanie lepszej i wartościowszej karmy, jak również stosowanie profilaktyki ogólnej, która ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu chorobom świń można zapobiegać wymienionym problemom.

 

From Waste to Wealth in Less than a day

Singapurska firma Biomax Technologies po wielu latach badań, opracowała system, który wykorzystuje specjalnie zaprojektowany rozdrabniacz, by dowolne odpady organiczne generowane przez agrobiznes i komercyjne zakłady przetwórstwa spożywczego, wymieszane z mieszanką specjalnych enzymów i podgrzane przekształciły się w bogatą, bezwonną, ciemnobrązową, sypką substancję znakomicie nadającą się do bezpośredniego nawożenia upraw. System firmy Biomax w prosty sposób rozwiązuje problemy wielu firm branży agro i przetwórstwa spożywczego w kwestii utylizacji odpadów organicznych.

 

Tagi: ,

Doskonalenie wyników na tuczach Jak wykorzystać potencjał genetyczny świń?

W ciągu ostatnich lat jesteśmy światkami dynamicznych zmian zachodzących w produkcji trzody chlewnej. We wszystkich grupach struktury stada świń wystąpił spadek liczebności zwierząt. Interesującym jest jednak fakt, że jednocześnie nastąpiła zmiana struktury pogłowia trzody chlewnej. Zmalał udział prosiąt o wadze do 20 kg i trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej, w tym macior. Natomiast nastąpił wzrost udziału warchlaków o wadze od 20 do 50 kg oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej (tuczników) o ok. 4% (GUS, 2011). Wydaje się zasadnym stwierdzenie, że ten trend zmiany struktury pogłowia trzody chlewnej utrzyma się w najbliższych latach.

 

Skraplanie wody w budynkach inwentarskich

Jednym z warunków poprawy efektywności produkcji zwierzęcej, jest stworzenie zwierzętom hodowlanym warunków bytowania zgodnych z wymogami dobrostanu. Pojęcie dobrostanu można rozumieć jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach harmonii ustroju w jego środowisku (Hughes). Ze względu na warunki klimatyczne panujące w naszym kraju, zwierzęta hodowlane, większą część swojego życia spędzają w pomieszczeniach zamkniętych. Zatem ważniejszym z czynników kształtowania dobrostanu zwierząt jest stan mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich. Na mikroklimat w budynkach inwentarskich wpływają czynniki natury fizycznej, chemicznej i biologicznej.

 

Grypa jest groźną wirusową chorobą układu oddechowego. Objawia się wysoką gorączką (41-42°C), napadami kaszlu, dusznościami, wyciekiem z oczu i nosa, brakiem apetytu, apatią. Wirus grypy cechuje się dużą zmiennością, co utrudnia profilaktykę. Ze względu na zjadliwość wirusa istotny wpływ na przebieg choroby u świń mają wtórne zakażenia wirusowe (np. PRRS) lub bakteryjne (np. Mhp).

 

W ostatnich dniach listopada otwarto nowoczesną gorzelnię z biogazownią rolniczą w Łanach Wielkich. Inwestycja oparta jest na pełnej współpracy z grupą producentów rolnych. Inwestorem jest spółka Bio-But Sp. z o.o. należąca m.in. do Pana Władysława Butora, który jest jednocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego. Zbiorniki do fermentacji substratu w zakładzie w Łanach Wielkich przygotowała śląska firma Wolf System.

 

Tagi:
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.