Cysty jajnikowe przyczyną zaburzeń płodności loch

Karol Kotowski; Kępno


W miarę postępującej intensyfikacji hodowli i chowu świń, zagadnienie optymalnego wykorzystania potencjału rozrodczego tych zwierząt nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego. Problem ten szczególnie wyraźnie zaznacza się w dużych obiektach trzody chlewnej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.