Unia Europejska potwierdza bezpieczeństwo i skuteczność fitogenicznych dodatków paszowych

Delacon

Preparat FRESTA® F to pierwszy i jedyny na świecie zootechniczny fitogeniczny dodatek paszowy zatwierdzony do użytku przezUnię Europejską (rozporządzenie nr 131/2012)

15 lutego Unia Europejska ogłosiła, że preparat Fresta® F firmy DELACON BIOTECHNIK został zatwierdzony do użytku jako zootechniczny dodatek paszowy zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Preparat FRESTA® F został zarejestrowany po przeprowadzeniu rygorystycznych badań bezpieczeństwa stosowania, jakości i skuteczności działania przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Referencyjne Laboratorium UE, Komisję Europejską i 27 państw członkowskich UE.

Zaloguj się, aby zobaczyć.