Wpływ czynników środowiskowych i żywieniowych na jakość wieprzowiny

Analizując efekty ostatnich dwudziestu lat związanych z doskonaleniem trzody chlewnej, dochodzimy do wniosku, że w krajowej produkcji świń dokonał się spory postęp hodowlany. W znacznym stopniu poprawiono nie tylko stopień umięśnienia zwierząt, ale również tempo dobowych przyrostów, wskaźniki wykorzystania paszy czy cechy związane z rozrodem.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.