Strefa Trzoda

Problem upałów na fermach trzody chlewnej

 

Wojciech Grudzień

 Wraz z nadchodzącym okresem lata pojawi się problem upałów. Intensywnie utrzymywane świnie będą narażone na szereg płynących z tego faktu konsekwencji. Z racjonalnych względów, w gestii producentów trzody chlewnej leży zatem dbanie o sprawność wentylacji, by uniknąć reperkusji ekonomicznych.

Fizjologia a wentylacja

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Świnie są zwierzętami o zróżnicowanej szybkości przemiany materii (duży wpływ rasy i wieku).Ważną tutaj kwestią jest fakt, iż ten gatunek charakteryzuje się stosunkowo bardzo małym sercem w stosunku do reszty masy ciała. Otóż masa tego narządu wynosi zaledwie 1-1,2%. Dodatkowo naturalne wysokie otłuszczenie narządów podwyższa ciśnienie, przez co serce świni jest ciągle obciążone. W sytuacji gdy jest niedobór tlenu, serce musi przyspieszać (zwiększyć częstotliwość skurczu) by zapewnić funkcjonowanie tkanek. Konsekwencją tego może być ogólnie pojęta niewydolność serca, co będzie skutkowało upadkami na fermie. Świnie potrzebują zatem stosunkowo dużo tlenu i w konsekwencji sprawnej wentylacji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy