Środowisko a zdrowotność część I

 

Artur Mazurowski

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Niekorzystne warunki środowiska chowu oraz wynikające z tego faktu stresy oddziałują na organizm świń w sposób bezpośredni i pośredni. Zdrowotność zwierząt opiera się w dużej mierze na przestrzeganiu zasad dobrostanu. Mianem dobrostanu określa się optymalny stan zdrowia psychicznego oraz fizycznego osiągany w warunkach środowiskowych, w których zwierzęta bytują.

Zaloguj się, aby zobaczyć.