Strefa Trzoda

Zaburzenia występujące w rozrodzie świń

 

Damian Knecht

Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Z punktu widzenia rentowności produkcji, należy brać po uwagę kilkanaście czynników, ale skoncentrujmy się na potencjale rozrodczym stada. Użytkowość rozpłodową loch charakteryzuje wiele cech: płodność, plenność, mleczność, częstotliwość oproszeń, wiek pierwszego oproszenia czy długość międzymiotu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy