Monitoring w chlewni

Jacek Nowicki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Zwierzęta towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Niezależnie od charakteru kontaktów człowiek – zwierzę, istniała potrzeba zrozumienia czego zwierzęta potrzebują, czego wymagają jak się zachowują.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.