Strefa Trzoda

Podwyższenie poziomu higieny na fermach przy zastosowaniu preparatów: INCIPROPWET, INCIPROP FARM, INCIMAXX DES, jako czynnika minimalizującego zagrożenie chorobami

Katarzyna Jankowska; IRZ i BŻ PAN Olsztyn


Główną przyczyną chorób zwierząt hodowlanych, jest obecność patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów i pierwotniaków) w środowisku ich bytowania. Zmiana warunków zoohigienicznych (m.in. temperatura, podwyższenie poziomu stężenia szkodliwych gazów – awaria systemu wentylacyjnego, zmiana obsady zwierząt na powierzchni przeznaczonej do użytkowania oraz zmiana paszy i zanieczyszczona woda) powoduje, iż organizm zwierzęcia staje się mniej odporny na działanie drobnoustrojów obecnych w pomieszczeniu. Warunki sprzyjają namnażaniu się w szybkim tempie mikroflory patogennej, a zachwianie równowagi w układzie immunologicznym powodujące osłabienie organizmu, umożliwia wtargnięcie mikrobów chorobotwórczych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy