Ustal plan zdrowotny stada – likwidacja endopasożytów

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Efektywność w hodowli trzody chlewnej opiera się przede wszystkim na obniżeniu kosztów produkcji, co idzie w parze ze zmniejszeniem liczby strat. Zwiększenie efektywności podyktowane jest uwarunkowaniami ekonomicznymi obecnej doby. Badania przeprowadzone na całym świecie wskazują, że podłożem powstawania strat ekonomicznych w produkcji zwierzęcej są liczne upadki w wyniku wystąpienia na fermach chorób bakteryjnych i wirusowych oraz w mniejszym stopniu pasożytniczych, mimo stosowania różnych programów profilaktyki i osłony farmakologicznej. Nie można także pominąć znaczenia wszelkich działań mających na celu utrzymanie właściwych warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.