2,5 kg paszy na 1 kg przyrostu?

Rodian Pawłowski
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej UWM Olsztyn

 

Utrzymujące się od kilku lat niewspółmiernie wysokie ceny zbóż i komponentów paszowych w relacji do cen żywca wieprzowego, zmuszają producentów do szukania oszczędności. Niestety, dla wielu z nich wcześniejsza jak i obecna sytuacja rynkowa stała się na tyle trudna, że zmniejszają oni swoją produkcję lub ją kończą, zamykając chlewnie. Pozostali jednak szukają ograniczenia kosztów zaczynając od analizowana swoich wyników produkcyjnych. Poszukują tym samym rozwiązań prowadzących do ich polepszenia. Jednym z takich sposobów poprawy opłacalności jest obniżenie wskaźnika wykorzystania paszy. To właśnie w kosztach paszowych należy poszukiwać oszczędności, ponieważ jak już wielokrotnie pisano stanowią one 70-80% wszystkich kosztów produkcji. Nie polega to jednak na szukaniu pasz tańszych, które często są gorszej jakości, ale na takim doborze komponentów paszy, który w sposób właściwy pokryje zapotrzebowanie naszego tucznika.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.