Włókno w żywieniu loch

Dorota Bugnacka
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,
UWM Olsztyn

 

Prawidłowe żywienie lochy jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia wysokiej produkcyjności zwierzęcia oraz jego długoletniego użytkowania. Żywienie prawidłowe, to żywienie zbilansowane (przede wszystkim pod względem zawartości białka i energii) oraz zgodne z zapotrzebowaniem pokarmowym lochy (bytowym oraz produkcyjnym), wynikającym z fazy cyklu rozpłodowego – stanu fizjologicznego zwierzęcia (Tab. 1).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.